ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το υλικό παραχωρείται για μη αποκλειστική δημοσίευση σύντομων αποσπασμάτων, για χρήση ερευνητική ή εκπαιδευτική, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και χωρίς να παραβλάπτεται η κανονική εκμετάλλευση και για μη εμπορικό σκοπό.Θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης του υλικού η Βιβλιοθήκη και να παρατίθεται η ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.

Σε περίπτωση δημοσίευσης, να κατατίθενται δύο (2) αντίτυπα της έκδοσης στη Βιβλιοθήκη.

Οδηγίες: Για να έχετε πρόσβαση στο φύλλο μιας εφημερίδας, επιλέγετε το φύλλο που σας ενδιαφέρει και κάτω από τον viewer, επιλέγετε "request a copy". Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και πατάτε send. Στη συνέχεια αναμένετε απαντητικό mail από τη βιβλιοθήκη. Για να έχετε πρόσβαση σε περισσότερα του ενός φύλλου, συμπληρώνετε την αίτηση που θα βρείτε εδώ και την αποστέλλετε στη βιβλιοθήκη, με mail ή δια ζώσης.

ΑΙΤΗΣΗ